PRZEDŁUŻ UMOWĘ NA INTERNET

Dane do umowy
Jak przedłużyć umowę ?
  1. Wypełniamy formularz,
  2. Wysyłamy formularz,
  3. SkyNet telefonicznie potwierdza zawarcie aneksu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularz kontaktowy Wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez administratora danych, firmę E-Mouse Karol Urbanowicz z siedzibą w Suwałkach, ul. Chłodna 11

Dane osobowe podaje się dobrowolnie i wypełniając formularz, oświadczasz, że są one zgodne z prawdą oraz że zapoznałeś się z treścią tej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.